Contact Us
Contact the School of Overseas Education, Fuzhou University:

E-mail: faomail@fzu.edu.cn
TEL:  +86 (0)591 22865231
+86 (0)591 22865232
FAX:  +86 (0)591 22865230
ADD:  Alumni House, Qi Shan Campus of Fuzhou University,
2 Xue Yuan Road, University Town, Fuzhou, Fujian 350108
P. R. CHINA